Organisatie Stichting Zwembad Ruurlo (SZR)

Stichting Zwembad Ruurlo is een organisatie, die in samenwerking met de Gemeente Berkelland drie objecten exploiteert en voor 1 project de facilitaire dienstverlening verricht.

Het betreft het zwembad de Meene (eigendom van de Ruurlose bevolking), de sporthal ‘t Rikkenhage (eigendom van de gemeente Berkelland), de gymnastiekzaal bij de Kerst Zwartschool (eigendom van de gemeente Berkelland) en het Kulturhus (eigendom van ProWonen)

De Stichting Zwembad Ruurlo heeft de exploitatieplicht van de drie eerstgenoemde objecten en facilitaire inzet van het laatstgenoemde object en zet haar personeel hierop in.

Bestuur SZR.

Het bestuur SZR bestaat uit vrijwillige bestuursleden, die wonen in Ruurlo.  Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang binnen de organisatie. Naast het dagelijks bestuur van voorzitter, vice-voorzitter belast met PRzaken, secretaris en penningmeester zijn er in het Algemeen Bestuur nog een aantal andere bestuursfuncties. Ieder bestuurslid heeft een specialisatie.

Dagelijks bestuur            szr@zwembad-demeene.nl